Tulkkauspalvelut

TulkkiäMMät Oy tarjoaa tulkkauspalveluja kuuroille, kuurosokeille, huonokuuloisille ja kuuroutuneille.

Tulkkausmenetelminä käytämme viittomakieltä, viitottua puhetta ja puheen toistoa. Kuurosokeiden asiakkaiden kanssa työskennellessä käytämme tarvittaessa myös opastusta ja kuvailua, sekä sosiaalisia pikaviestejä. Tulkkauspalvelun lisäksi tarjoamme viittomakielen ja tukiviittomien opetusta. Tarjoamme myös etätulkkausta.

Asiakkaillamme on laissa määritelty subjektiivinen oikeus käyttää tulkkipalvelua ja Kelalla on vammaispalvelulain mukainen järjestämisvelvollisuus. Olemme Kelan hyväksymä palveluntuottaja.

 

Ämmäenergiaa vuosikymmenten kokemuksella!